Obsah

 III. Prohlídka zámecké kaple Sv. Romedia

            Výklad o historii s prohlídkou unikátně zdobené zámecké kaple.

      Kaple Sv. RomediaPohled do lucerny kaple.

Kaple představuje unikátní ikonografický a hagiografický koncept, neboť je zasvěcena u nás jinak neznámému tyrolskému světci, Romediovi z Thaur, ze kterého vzešeli rod Thunů. Bylo velkým vyznamenáním rodu, mohl-li se pochlubit světcem jako svým příslušníkem. Proto Thunové zasvětili kapli svatému Romediovi. Se stavbou kaple bylo započato v polovině 17. století. Jako stavitel je uváděn Rossi de Lucca, zdejší kamenické a štukové práce jsou spjaty se jménem Pietro Paolo Vago di Como. Vchod do kaple je z nádvoří a tvoří jej toskánské sloupy s balustrádou. Kaple je osmiboká stavba, uvnitř dělená deseti pilastry. Opravdovou kuriozitou kaple je umístění osmi „hlavních" kacířů heretiků s hanlivými emblémy. Postavy Aria, Šimona Mága, Manese a Nestoria, doplňují dva čeští kacíři Jan Hus a Jeroným Pražský a nechybí ani reformátoři Jan Luther a Jan Kalvin.