Obsah

I. Prohlídkový okruh

Kaple sv. Romedia

Vstupní místnost

Salla terrena

Expozice archeologická

Barokní lékárna

Oratoř

Knihovna s čítárnou

Expozice vybavení kuchyně, hudební nástroje, keramika

Zámecká jídelna

Obřadní sál

Trofejové schodiště