I. Prohlídkový okruh - KAPLE SV. ROMEDIA A ZÁMECKÉ EXPOZICE:

kaple sv romedia KAPLE SVATÉHO ROMEDIA

salla terrena SALLA TERRENA

20130424 123514 BAROKNÍ LÉKÁRNA

archeologicka expozice ARCHEOLOGICKÁ EXPOZICE 

hudebni nastroje HUDEBNÍ NÁSTROJE

expozice zbrani EXPOZICE ZBRANÍ

jidelna JÍDELNA S OBRAZÁRNOU

 

  

II. Prohlídkový okruh - EXPOZICE VODNÍKŮ A ČERNÉHO DIVADLA

20130430 170231 EXPOZICE VODNÍKŮ

černé divadlo EXPOZICE ČERNÉHO DIVADLA

 

 

 

Prohlídkový okruh zahrnuje KAPLE SV. ROMEDIA A ZÁMECKÉ EXPOZICE (SALLA TERRENA, BAROKNÍ LÉKÁRNA, ARCHEOLOGICKÁ EXPOZICE, HUDEBNÍ NÁSTROJE, EXPOZICE ZBRANÍ, JÍDELNA S OBRAZÁRNOU).  
Prohlídkový okruh zahrnuje EXPOZICE VODNÍKŮ A ČERNÉHO DIVADLA.